Integritetspolicy

För oss på Miss Mary of Sweden är det alltid viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer de lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används samt vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter. Kontakta oss på gdpr@missmary.com, så återkommer vi gällande din förfrågan. Ytterligare information om detta återfinns i avsnittet ”Dina Rättigheter”.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Miss Mary of Sweden AB, organisationsnr 556638-9101, Box 1152, 501 11 Borås, Sweden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behöver du kontakta Miss Mary of Sweden så hittar du kontaktuppgifter här.

En översikt av integritetspolicyn

Oavsett om du besöker vår hemsida för att handla, kika på vårt sortiment eller är intresserad av vårt nyhetsbrev, så behandlar vi din data ungefär likadant. Denna integritetspolicy gäller således för alla personuppgifter inom Europa – oavsett om man kommer i kontakt med oss via vår webbplats, över telefon eller genom våra sociala nätverk.


Nedan följer en sammanfattning av vad som återfinns i denna integritetspolicy:
• Vad är personuppgifter?
• Vilka personuppgifter behandlar vi?
• Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
• Dina rättigheter
• Hur skyddar Miss Mary of Sweden mina personuppgifter?
• Ändringar i integritetspolicy
• Kontakt

Vad är personuppgifter?

Oavsett vilket sätt du kommer i kontakt med oss på Miss Mary of Sweden, via webb, telefon eller andra kanaler, så erhåller vi information om dig, sk personuppgifter. Mycket av de personuppgifterna vi behandlar lämnar du själv när du är i kontakt med oss eller använder våra tjänster.


Med personuppgifter avses personrelaterade uppgifter, det vill säga all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Detta kan göras antingen med persondata direkt, eller i kombination med annan information. Detta betyder att all information som inte kan användas för att identifiera dig, är att anse som icke-personrelaterad information. Detta kallas även anonyma uppgifter. När denna anonyma data kombineras med dina personuppgifter, så kommer denna data att bli betraktad som personrelaterad information.


I princip gäller följande: Du kan vägra att lämna personuppgifter när vi ber dig att göra det. Medan du i vissa fall behöver ge oss personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja det avtal som sker mellan oss, exempelvis kan vi inte leverera dina varor utan att du anger en leveransadress.


Vi behandlar dina uppgifter enbart utefter de ändamål som finns beskrivna i denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna hantera dina beställningar och köp samt hantera recensioner behöver vi behandla de här uppgifterna om dig;
• Namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress, faktura och innehåll i dina recensioner).


Detta gör vi med den lagliga grunden fullgörande av köpeavtalet; utan den här informationen kan vi inte fullgöra vårt avtal med dig. Informationen sparar vi i 5 år från ditt senaste köp för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamations- och garantiärenden.


För att vi ska kunna följa de lagar och regler som gäller för oss måste vi behandla de här uppgifterna om dig;
• Namn
• Adress
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt och leveransadress)


Detta gör vi med den lagliga grunden rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 innevarande år. Den här informationen kommer inte vara tillgänglig för bland annat kundtjänst under hela den tidsperioden.


För att vi ska kunna erbjuda en kundtjänst till dig behöver vi behandla de här uppgifterna om dig;
• Namn
• Telefonnummer och/eller e-post
• Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress och faktura)
• Information som du själv lämnar ut i din kommunikation med oss


Detta gör vi med den lagliga grunden intresseavvägning. Vi sparar informationen i 36 månader för att kunna lösa kundtjänstärenden men också för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.


För att kunna marknadsföra oss mot dig genom att visa våra produkter och erbjudanden på vår sajt och genom samarbetspartners, hanterar vi de här uppgifterna om dig:
• Data som samlats in på siten och ifrån cookies, exempelvis vilka produkter du har klickat på och sidor du har besökt, läs mer i vår cookiepolicy
• Ordernummer
• E-post
• Telefonnummer
• Metadata du lämnat ifrån dig som exempelvis kön & intressen


Som prenumerant på nyhetsbrevet behandlar vi din e-post tills den dag du väljer att avprenumerera. I de fall du har genomfört ett köp hos oss samt prenumererar på nyhetsbrevet kan du i vissa fall få erbjudanden via SMS. Det finns i varje nyhetsbrev och sms möjlighet till avregistrering via en väl synlig länk eller text.


Detta gör vi med den lagliga grunden intresseavvägning. Vi väljer att marknadsföra våra produkter till dig upp till 36 månader efter din senaste aktivitet på vår sajt. För att göra detta använder vi oss främst av de annonstjänster och samarbetspartners som du finner nedan. Du kan också läsa mer om denna insamling, delning och användning av data och i vissa fall ta bort uppgifterna som hanteras via dessa kanaler genom att följa länkarna nedan:


Google & Youtube: https://policies.google.com/privacy/partners
Vår webbplats använder remarketing med Google Ads via leverantören Google Inc. Via detta kan personliga annonser visas för dig på andra webbplatser och via Google Sök baserat på ditt tidigare beteende på vår webbplats. För att veta mer om hur cookies hanteras, läs vår cookiepolicy. Du kan välja att avstå från dessa personliga annonspreferenser via: https://adssettings.google.com/


Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences


Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580


Du kan även läsa om hur vi hanterar cookies i vår cookiepolicy.


För att kunna skicka nyhetsbrev och olika erbjudanden via SMS, e-post eller andra direktmarknadsföringskanaler, anordna kundundersökningar, ta emot feedback samt hantera frågor i vårt kundforum behöver vi hantera de här uppgifterna om dig;
• Namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Data som samlats in ifrån cookies, exempelvis vilka produkter du har klickat på och sidor du har besökt, läs mer i vår cookiepolicy
• Uppgifter du själv lämnar ifrån dig (t.ex. kön, preferenser och liknande)


Detta gör vi med den lagliga grunden intresseavvägning. Vi väljer att marknadsföra våra produkter till dig upp till 36 månader efter din senaste aktivitet. Kontakta kundtjänst för att invända mot direktmarknadsföring.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare för att kunna utföra behandlingarna som är beskrivna ovan. I vissa fall, när tredjepartsleverantörer och samarbetspartners behandlar uppgifter för vår räkning eller det i övrigt krävs enligt lag upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att även dessa parter behandlar era personuppgifter enligt lag. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd. Miss Mary of Sweden lämnar endast uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt europeisk dataskyddslagstiftning eller är skyddade genom lämpliga överföringsmekanismer.


Vi på Miss Mary of Sweden värdesätter våra tjänsteleverantörer och har ett mycket nära samarbete med dessa. De som vi kan komma att dela din information med är:


Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.


Betaltjänstleverantörer
För att administrera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.


Samarbetspartners
För att vi ska kunna ersätta våra samarbetspartners för trafik till oss som har drivits via deras kanaler, delar vi uppgifter med våra samarbetspartners såsom ordernummer och köpesumma. Uppgifterna delas enbart för det syftet, och säljs eller delas inte vidare ytterligare.


Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.


Överföringar utanför EU
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare utanför EU. Vid dessa eventuella överföringar finns alltid lämpliga överföringsmekanismer och andra säkerhetsåtgärder på plats.

Dina rättigheter

Enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter:


Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter från dig vi använder, genom ett så kallat registerutdrag. Om du önskar ett komplett registerutdrag kan du kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig.


Rätt till rättelse
Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, och du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Om de uppgifter du lämnat till oss förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller dina betalningsuppgifter, eller om du vill säga upp ditt konto, är det bara att höra av dig till vår kundtjänst.


Rätt att återkalla samtycke och rätt till begränsning av behandling
Du har också rätt att motsätta dig viss behandling, exempelvis för ändamål som rör direktmarknadsföring och nyhetsbrevutskick.


Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller blockerade.


Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara eller på annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med dig.

Hur skyddar Miss Mary of Sweden mina personuppgifter?

Hos oss är dina personuppgifter säkra. Vi skyddar dessa genom både organisatoriska och tekniska åtgärder som skyddar personuppgifterna från förstörelse, åtkomst och förlust, samt spridning av dina uppgifter till obehöriga personer.

Ändringar i integritetspolicy

I och med att vi på Miss Mary of Sweden löpande vidareutvecklar vår webbplats och användarupplevelsen hos oss, kan denna integritetspolicy bli föremål för nödvändiga förändringar. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontakt

Om du har några frågor kring hur vi tar hand om dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Vid frågor kring GDPR, är du även välkommen att kontakta oss på gdpr@missmary.com. Om du inte är nöjd med det svar du har fått ifrån oss eller hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet, som i detta fall är Datainspektionen.

Cookies

Läs mer om cookies i vår cookiepolicy.