Ångerrätt, retur, byte & reklamation

Reklamation

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på varan. Har du anmärkning mot levererad vara och vill göra reklamation så returnera varan snarast till oss. Du har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. 2 månader anses alltid som skälig tid för anmälan. Vi ersätter dig för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, tex bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. Avser reklamationen en använd vara, vänd dig till vår kundtjänst för närmare instruktioner. Reklamationer av använda otvättade plagg behandlas ej.


Vid en eventuell tvist hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden. Miss Mary följer alltid nämndens rekommendationer.
Postadress till ARN:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm


Som bosatt inom EU, Norge, Island och Liechtenstein kan man också vända sig till EU Online Dispute Resolution vid tvister.