Miss Mary Integritetspolicy | Miss Mary of Sweden
Hoppa till huvudinnehåll
Refunded Returns

Miss Mary Integritetspolicy

På Miss Mary värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och våra skyldigheter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss vid eventuella frågor.

Detta dokument innehåller följande avsnitt

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik fysisk person.  Även bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Miss Mary of Sweden OÜ, org. nr 10194063, med adress Mahtra 30C, Tallinn city, Harju county, Estland, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

För att kunna hantera beställning/ köp.

 • Insamlade personuppgifter
  • Namn. Personnummer.
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
  • Användaruppgifter för Mina sidor (endast kunder som valt att registrera en kundprofil).
 • Behandlingar som utförs
  • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
  • Identifikation och ålderskontroll.
  • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik från våra leverantörer av betalningslösningar). OBS: Miss Mary tar ej emot eller lagrar kredituppgifter om våra kunder. Det är vår leverantör av betallösning som genomför en kreditbedömning och avgör om ett köp kan ske med det valda betalalternativet.
  • Adresskontroll mot SPAR.
  • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

 

 • Laglig grund:
  • Fullgörande av köpeavtalet: https://www.missmary.se/anv-ndande-av-cookies. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
 • Lagringsperiod:
  • Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och ytterligare 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
  •  
 • För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

  • Insamlade personuppgifter
   • Namn.
   • Personnummer.
   • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
   • Betalningshistorik.
   • Betalningsformation.
   • Din korrespondens.
   • Uppgift om köptidpunkt, inköpsställe, eventuellt fel/klagomål.
   • Användaruppgifter för Mina sidor (endast kunder som valt att registrera en kundprofil).
  • Behandlingar som utförs
   • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
  • Laglig grund
   • Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
  • Lagringsperiod:
   • Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och enligt lagkrav, tex bokföringslagen i 7 år.

  För att kunna hantera kundserviceärenden

  • Insamlade personuppgifter
   • Personnummer.
   • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
   • Din korrespondens.
   • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
   • Tekniska uppgifter om din utrustning.
   • Användaruppgifter för Mina sidor (endast kunder som valt att registrera en kundprofil).
  • Behandlingar som utförs
   • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
   • Identifiering.
   • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
  • Laglig grund
   • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
  • Lagringsperiod:
   • Till dess att kundserviceärendet är avslutat och ytterligare 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella följdfrågor, reklamations- och garantiärenden.

  För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

  • Insamlade personuppgifter
   • Namn.
   • Personnummer eller ålder.
   • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
   • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
   • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event
  • Behandlingar som utförs
   • Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
   • Identifiering och kontroll av ålder.
   • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster.
  • Laglig grund
   • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.
  • Lagringsperiod:
   • Under den tid som tävlingen eller eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

  För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder.

  • Insamlade personuppgifter
   • Ålder.
   • Kön.
   • Bostadsort.
   • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
   • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
   • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem,

  skärmupplösning och plattform).

  • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
  • Behandlingar som utförs
   • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
   • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
   • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
   • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
   • Framtagande av underlag i syfte att planera varulager, returcenter och ev butiksetableringar.
   • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
   • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
   • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar webshopen.
  • Laglig grund
   • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
  • Lagringsperiod:
   • Från insamlandet och ytterligare 36 månader därefter

   

  För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

  • Insamlade personuppgifter
   • Personnummer.
   • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
   • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
   • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.
  • Behandlingar som utförs
   • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
   • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänste-villkor.
   • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
  • Laglig grund
   • Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
  • Lagringsperiod:
   • Från insamlandet och ytterligare 24 månader därefter.

  För att kunna administrera din kundprofil och för att kunna skapa Mina sidor, samt för att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

  • Insamlade personuppgifter
   • Namn.
   • Personnummer.
   • Ålder
   • Kön
   • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
   • Köphistorik.
   • Betalningshistorik.
   • Betalningsinformation.
   • Användarnamn och lösenord.
   • Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
   • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
   • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler
   • Adressuppgifter via SPAR, PostNord, Bring.
   • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
   • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem,

  skärmupplösning och plattform).

  • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
  • Behandlingar som utförs
   • Skapandet av inloggningsfunktion.
   • Säkerställande av din identitet och ålder.
   • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
   • Möjligheten för dig att följa dina köp och betalningshistorik.
   • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).
   • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
   • Skapandet av ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
   • Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar).
   • Personlig kommunikation baserad på ditt beteende.
   • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden och information som presenteras till dig.
  • Laglig grund
   • Fullgörande av användaravtal för Mina sidor.Denna insamling och behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt användaravtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig registrering av Mina sidor.
  • Lagringsperiod:
   • Till dess att Mina sidor avslutas. Detta kan ske närsomhelst på din begäran, eller automatiskt vid en inaktivitet under en period om 48 månader.

  Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

  Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

  Personuppgiftsbiträden.

  I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
  2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT lösningar).

  När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller användaravtalet för Mina sidor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

  Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

  Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
  3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

  När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

  Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.

  Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

  I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EUs standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

  Vad har du för rättigheter som registrerad?

  Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

  Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

  Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

  Rätt till rättelse.

  Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

  Tänk på att du som har tillgång till Mina sidor hos Miss Mary kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

  Rätt till radering.

  Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  1. Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  2. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  3. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  4. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

  Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

  Rätt till begränsning.

  Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

  Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

  Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

  Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

  Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

  Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

  Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte katalog. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

  Rätt till dataportabilitet.

  Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

  Hur hanterar vi personnummer?

  Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

  Vad är cookies och hur använder vi det?

  Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Miss Mary använder vi följande cookies:

  1. Förstapartscookies (cookies som sätts av vår webbplats).
  2. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats, t.ex. Google Analytics som vi använder för att göra analyser).
  3. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  4. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

  De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Miss Mary på cookies. https://www.missmary.se/anv-ndande-av-cookies

  Kan du själv styra användningen av cookies?

  Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

  Hur skyddas dina personuppgifter?

  Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

  Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

  Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå oss på dataskydd@missmary.se. Om du anser att våra medarbetare inte kan hjälpa dig eller att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

  Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Missmary.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

  Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23.